Hopae sool

Úvodní strana > Závodní pravidla

Závodní pravidla

Cílem těchto pravidel je propagovat hopaesool po celém světě a zviditelnit ho. Rozpoznáváme tři úrovně soutěží:

 • Klubová úroveň – všechny technické stupně
 • Národní úroveň – vysoký madang a výše
 • Mezinárodní úroveň – hopaesool kun a výše

Žádní instruktoři (ani mistři, velmistři) nemohou soutěžit v jakékoliv z těchto úrovních soutěží, ale mohou se účastnit demonstračních soutěží.

Všechny disciplíny je možné vyhlásit pro individuální i týmovou soutěž kromě sebeobrany. Rozdělení na ženy a muže je možné. Použití těchto dvou pravidel (individuální a týmový nebo muži a ženy) závisí na počtu soutěžících.

Rozhodčí musí mít technický stupeň minimálně hopaesool kun.

Disciplína 1 – Kreativní bontae

Používejte typické techniky hopaesool s využitím vlastních tvůrčích nápadů.

 • 20 – 40 sekund
 • 10 bodů za techniky, 10 bodů za reálnost, rytmus, rychlost
 • 5 rozhodčích (minimálně 3), nejlepší a nejhorší výsledek se nebere v úvahu
 • Mohou být použity povinné techniky (skok, otočka, kopací technika, minimum úchopových či švihových technik)

Disciplína 2 – Trefování cíle

Pro ukázání přesnosti pohybů hopaesool. Cíle musí být pouze tenisové míčky (v budoucnu budeme moci používat více cílů - plamen svíčky, papír, ping-pongové míčky, ...). Je třeba dbát na bezpečnost všech lidí v hale.

 • 5 rozhodčích (minimálně 3), nejlepší a nejhorší výsledek se nebere v úvahu
 • Ukazují se 3 techniky (jedna z nich musí být švihová a jedna musí být uchopová) nejlepší a nejhorší výsledek se nebere v úvahu
 • Každý rozhodčí může dát max. 20 bodů (přesnost, obtížnost, …)

Disciplína 3 – Volný boj

 • Čtverec 5 x 5 metrů, zápas trvá 2 minuty.
 • Jeden soutěžící má červenou helmu, druhý modrou. Helma je jediný chránič a musí chránit oči.
 • Soutěžící se snaží zasáhnout protivníka pomocí hopae. Zásah do hlavy je okamžité vítězství, zásah kamkoliv jinam přidává 1 bod. 3 body znamenají výhru.
 • Po 2 minutách boje vyhrává ten, kdo má více bodů. Pokud je remíza, zápas pokračuje do prvního zásahu.
 • 5 rozhodčích, jeden z nich je středový rozhodčí. Hlavní rozhodčí zastavuje zápas a udílí postihy.
 • Ostatní rozhodčí jsou rohoví rozhodčí s modrou a červenou vlajkou.
 • Když centrální rozhodčí vidí nějakou potenciálně bodovatelnou akci, musí zastavit zápas povelem „Gumman!“. Soutěžící dostane bod, když je udělí minimálně 2 rozhodčí (v případě 3 rozhodčí alespoň 1). Poté centrální rozhodčí opět zahájí boj povelem „kyesok“.
 • V případě outu (obě nohy jsou mimo čtverec), pádu, udeření soupeře částí těla, držení, mluvení, neuctivého chování, hlavní rozhodčí udělí varování. 3 varování jednoho soutěžícího znamenají okamžitou prohru.
 • Ztráta hopae či způsobení zranění soupeře znamenají okamžitou prohru.

Disciplína 4 - Sebeobrana

 • 5 rozhodčích (minimálně 3), nejlepší a nejhorší výsledek se nebere v úvahu
 • Každý rozhodčí může dát max. 30 bodů (10 za techniky, 10 za rychlost, rytmus a realitu, 10 za show, hraní a zábavnost)
 • 30 – 60 sekund
 • Hrdina se brání 2 nebo 3 protivníkům
 • Mohou být použity povinné techniky